Bơm tiêm MPV 5 cc
Đơn giá: 60.000 VNĐ
Số lượng:
Tình trạng : còn hàng
Lượt xem: 9.261
Bơm tiêm 1 cc: 60.000 VNĐ
Bơm tiêm 3 cc: 59.000 VNĐ
Bơm tiêm 5 cc: 60.000 VNĐ
Bơm tiêm 10cc: 91.000 VNĐ
 
Đang xử lý...