Sắp xếp theo:   Kiểu hiển thị :  Detail  Thumbnail Horizontal  Thumbnail Vertical Trang trước | Trang sau
Bộ nguồn máy do huyết áp bắp tay AC Adaptor
Giá bán: 150.000 VNĐ

Xuất xứ: USA
Bảo hành: 6 tháng

Máy đo huyết áp cổ tay UBW220
Giá bán: 790.000 VNĐ

Xuất xứ: USA

Máy đo huyết áp bắp tay tự động UB-A803
Giá bán: 1.090.000 VNĐ

Xuất xứ: USA

Máy đo huyết áp bắp tay UB A806
Giá bán: 1.290.000 VNĐ

Xuất xứ: USA

Máy đo huyết áp bắp tay UB A808
Giá bán: 1.390.000 VNĐ

Xuất xứ: USA

Đang xử lý...