- Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu hội đủ một trong các điều kiện sau:
  • Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất.
  • Còn trong thời gian bảo hành.
  • Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: kiểu máy, số series, ngày sản xuất, tên khách hàng, địa chỉ, ngày mua và phiếu bảo hành phải còn nguyên vẹn, không chắp vá, bôi xoá, sửa chữa…
- Những trường hợp không được bảo hành hoặc phát sinh phí bảo hành:
  • Vi phạm những điều kiện bảo hành miễn phí ở mục trên.
  • Số series, Model sản phẩm không khớp với phiếu bảo hành.
  • Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa hoặc sửa chữa tại những trung tâm bảo hành không được sự uỷ nhiệm của hãng.
  • Sản phẩm bi hư hỏng do lỗi người sử dụng.
Đang xử lý...