- Có hai cách để thanh toán đơn hàng: (trả tiền mặt hoặc chuyển khoản)
  • Trả tiền mặt: Thanh toán tiền mặt đối với Khách hàng trong phạm vi TPHCM (giao hàng - thanh toán tiền mặt).
  • Chuyển khoản: Thanh toán chuyển khoản đối với Khách hàng ở tỉnh, thành phố khác..., ngoài TPHCM.
- Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ số: 0979 129099 - 028 66812956
Đang xử lý...