Bông y tế viên (100gram)
Đơn giá: Liên hệ
Số lượng:
29.000/bịch/100gr
Lượt xem: 727
Sản phẩm cùng loại
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: 20.000 VNĐ
Bông y tế 10 gram
Giá bán: Liên hệ

Bông y tế 25 gram
Giá bán: Liên hệ

Bông y tế 50 gram
Giá bán: Liên hệ

Bông y tế 100 gram
Giá bán: Liên hệ

Bông y tế 500 gram
Giá bán: Liên hệ

65.000/bịch

Bông y tế 1000 gram
Giá bán: Liên hệ

130.000/bịch

Bông viên 100 viên/ bịch
Giá bán: 20.000 VNĐ

20.000/bịch

Đang xử lý...